Loading...
Læs mere

Hvem er vi...

De Psyko-Fysiske Konsulenter tilbyder et af Danmarks ældste og stærkeste underviserteams. Mange års praktisk undervisnings- og erhvervserfaring, stor faglig viden og indlevelse, er nogle af de bærende elementer for at kunne tilbyde jer det bedste produkt.
Vi tilbyder kurser, workshops, temadage, foredrag og  træning i konfliktforebyggelse og konflikthåndtering til en række områder inden for psykiatri, socialpsykiatri, pleje, omsorg og service. Vores målgruppe er ansat inden for både den offentlige og private sektor.
Alle kurser kan udformes efter behov, længde og ønsker. Den Psyko-Fysiske Metode er udviklet med bagrund i forskning, psykologien, erfaring og praksis.
Vi anbefaler procesorienterede forløb, hvor vi bidrager til ny læring og et kompetenceløft samt at vi ved hjælp af løbende sparring og opfølgning sikrer implementering og forankring. 
Kontakt os for mere information.
Læs mere

Kurser

Kursisterne udtaler sig

Professionelt tilrettelagt, og med en fin fornemmelse for personalets behov og tempo. Rammerne for kursusindhold og tid blev overholdt.

Nina Gade Knak,  Psykiatrisk Center Nordsjælland

De Psyko-Fysiske redskaber, givet på kurset har været rigtig fine.

– Læge

Den Psyko-Fysiske træning og indlæringen i FAT-FAT.

– Læge

Alle medarbejdere på Lundbyescentret har været på temadage med fokus på magtanvendelse og konflikthåndtering, dette med meget stor succes.

Underviseren har formået at få personalet til at koble faglig viden og praksis. Han har haft en stor indlevelsesevne i vores arbejde, og giver sin viden videre på en måde så vi alle kan bruge det i nuet.

Kan varmt anbefale et samarbejde – der kan nemlig skabes en forskel!

– Marianne Savkov Østergaard, Plejehjemsleder

Det har været et yderst brugbart kursus. Medarbejderne blev introduceret til forholdsvis simple øvelser, der hver især kan mindske risikofyldte situationer for medarbejdere og borgerne, og dermed også forhåbentligt også mindske magtanvendelser.

– Cathrine Lyster, Autisme Center Vestsjælland

Lægens (underviseren) oplæg med en meget konkret situation ift. lægeopgaver – hvad kan vi (bl.a.) komme udfor.

– Læge

Det har været meget godt med Psyko-Fysisk træning.

 – Læge

Øget viden om hvad man kan gøre i en konflikt med en opkørt patient, og øget viden om hvordan man kan forsvare sig i en opkørt situation.

– Sygeplejeske

Information af begreber, har været afgørende for kvaliteten af undervisningen.

– Læge

Både den fysiske håndtering af en kritisk situation, og hvordan deeskaleringsprocessen foregår, samt hvad min lægerolle består af i sådanne situationer.

– Læge

”Væk fra midterlinjen og ud på siden af pt.”!

– Læge

Rart at få drøftet lægens rolle i tvangssituationer, samt at lære om FAT-FAT.

–  Læge

Sanderum Plejecenter har haft stor fornøjelse af kurset.

Alle medarbejdere har oplevet det som meget relevant og en god blanding af teori og praksis.

Noget blev anvendt, allerede samme uge med god effekt.

En meget levende, engageret og kompetent underviser gjorde dagen undervisningen ekstra god.

– Sanderum Plejecenter Odense

At vi der har været på kursus, alle gerne vil det her, og jeg i dagligheden, begynder at se adfærd, udbytte og at folk har været på konflikt-kursus.

– Sygeplejeske

Psyko-fysiske redskaber, deeskalering, har været virkelig godt at lærer om.

 – Sygeplejeske

Hvad man kan med de værktøjer, vi har fået af underviseren, og hvad man kan i de forskellige felter (GUL, RØD og GRØN).

– Sygeplejeske

Fokus på risikovurdering, har for mig været det vigtigste punkt fra kursusdagen.

– Sygeplejeske

Fra undervisningen var det bedste, de fysiske håndgreb og det mentale mindset, når/hvis man bliver udsat for at blive taget fat i eller udsat for kvælertag.

– Læge

Især de praktiske øvelser har givet mig noget konkret, samt uddybning at lægens rolle i forskellige situationer i begge oplæg. Meget lærerig dag!

– Læge

Det vigtigste fra kurset var, fordele ved sikkerheds- og omsorgsroller.

– Sygeplejeske

Undervisningen i praktiske teknikker, fx frigøreringsteknikker gav mig mest.

– Læge

Virkelig godt med Psyko-Fysisk Træning!. Det giver en tryghed at kende til det!

 – Sygeplejeske

Praktiske foranstaltninger ift. konflikter.

– Læge

Fra kurset har jeg fået ny viden og fokus –og forhåbentlig nogle praktiske ting jeg kan komme i tanke om i en konfliktsituation med vold.

– Sygeplejeske

Vigtig viden, det giver en tryghed at kende til Psyko-Fysisk Træning.

 – Sygeplejeske

Viden om arousal, som underviserne har givet os – giver selvtillid til at overveje situationen, i stedet for at handle i ”blinde”.

– Pædagog 

Specialer

Kontakt