Loading...
Læs mere

Hvem er vi...

De Psyko-Fysiske Konsulenter tilbyder oplæg, foredrag, træning og kurser i konfliktforebyggelse og konflikthåndtering til en række områder inden for psykiatri, socialpsykiatri, pleje, omsorg og service. Alle kurser kan udformes efter behov, længde og ønsker. Den Psyko-Fysiske Metode er udviklet med bagrund i forskning, psykologien, erfaring og praksis.
Vi anbefaler procesorienterede forløb, hvor vi bidrager til ny læring, et kompetenceløft samt at vi ved hjælp af løbende sparring sikrer implementering og forankring. 
Læs mere

Kurser

Kursisterne udtaler sig

Hvad man kan med de værktøjer, vi har fået af underviseren, og hvad man kan i de forskellige felter (GUL, RØD og GRØN).

– Sygeplejeske

”Væk fra midterlinjen og om på den anden side af pt.”!

– Læge

Både den fysiske håndtering af en kritisk situation, og hvordan deeskaleringsprocessen foregår, samt hvad min lægerolle består af i sådanne situationer.

– Læge

Virkelig godt med Psyko-Fysisk Træning!. Det giver en tryghed at kende til det!

 – Sygeplejeske

Praktiske foranstaltninger ift. konflikter.

– Læge

At vi der har været på kursus, alle gerne vil det her og jeg i dagligheden, begynder at se adfærd, udbytte og at folk har været på konflikt-kursus.

– Sygeplejeske

Vigtig viden, det giver en tryghed at kende til Psyko-Fysisk Træning.

 – Sygeplejeske

Viden om arousal, som underviserne har givet os – giver selvtillid til at overveje situationen, i stedet for at handle i ”blinde”.

Undervisningen i praktiske teknikker, fx frigøreringsteknikker gav mig mest.

– Læge

Rart at få drøftet lægens rolle i tvangssituationer, samt lære om FAT-FAT.

–  Læge

Det har været meget godt med psykofysisk træning.

 – Læge

Fokus på risikovurdering, har for mig været det vigtigste punkt fra kursusdagen.

– Sygeplejeske

Psyko-fysiske redskaber, deeskalering, har været virkelig godt at lærer om.

 – Sygeplejeske

Det vigtigste fra kurset var, fordele ved sikkerheds- og omsorgsroller.

– Sygeplejeske

Information af begreber, har været afgørende for kvaliteten af undervisningen.

– Læge

Øget viden om hvad man kan gøre i en konflikt med en opkørt PT, og øget viden om hvordan man kan forsvare sig i en opkørt situation.

– Sygeplejeske

Lægens (underviseren) oplæg med en meget konkret situation ift. lægeopgaver – hvad kan vi (bl.a.) komme udfor.

– Læge

Især de praktiske øvelser har givet mig noget konkret samt uddybning at lægens rolle i forskellige situationer i begge oplæg for middag. Meget lærerigt dag!

– Læge

De Psyko-fysiske redskaber, givet på kurset har været rigtig fine.

– Læge

Fra kurset har jeg fået ny viden og fokus –og forhåbentlig nogle praktiske ting jeg kan komme i tanke om i en konfliktsituation med vold.

– Sygeplejeske

Fra undervisningen var det bedste, de fysiske håndgreb og det mentale mindset, når/hvis man bliver udsat for at blive taget fat i eller kvælertag.

– Læge

Den psyko-fysiske træning og indlæringen i FATFAT.

– Læge

Specialer

Kontakt