Risikovurdering – Den Psyko-Fysiske Metode2018-10-09T11:50:09+00:00

Riskovurdering – Den Psyko-Fysiske Metode

– Helhedsorienteret og enkel metode til risikovurdering på arbejdspladsen –

 

ET TRYGT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ!
Vi ved alle, hvor vigtigt der at “tænke” sikkerhed og, at sikre, at arbejdet udføres både sikkert og forsvarligt. Vi skal med andre ord passe godt på os selv, kollegaen og borgerne. En forudsætning, og en vigtigt del af undervisningen har været at sikre, at personalet er i stand til at kunne foretage bedst mulig risikovurdering i de oplevede situationer. I virkeligheden noget vi mennesker gør, som en meget naturlig handling. Det drejer sig om overlevelse.
Når vi underviser i risikovurdering, har vi valgt at tage udgangspunkt i et evidensbaseret risikovurderingsværktøj – BCV – Brøset Violence Checklist, men også i praktisk erfaring og viden. BVC dækker desværre ikke alt, og det kan derfor få fatale følger, hvis ikke man er bevidst om dette. Fx har mange mennesker, der bliver vrede en tendens til at blive stille og trække sig ind i sig selv. Flere af dem der har begået drab på landets bosteder, kunne ikke “scores” på en BCV checkliste, da de netop havde denne adfærd. Vores metode afdækker alle aspekter.
Det også vigtigt med genkendelighed og at metoden er simpel. Vi har derfor i Den Psyko-Fysiske Metode anvendt GRØN – GUL – RØD (trafiklyset) til at beskrive både den mentale tilstand, og den risiko, der vurderes i de enkelte faser. Vi risikovurderer ikke kun på borgeren, men også på de fysiske rammer og på personalet. BVC giver heller ikke handleanvisninger og handlestrategier. Det er noget af det vi arbejder med og, som er lige så vigtigt at have styr på.
Risikovurdering – Den Psyko-Fysiske Metode:
En helhedsorienteret og enkel metode, som kan implementeres på alle arbejdspladser.
Metoden kræver introduktion og undervisning for at sikre fælles sprog og forståelse. Strukturerede risikovurderinger er bedre end ustrukturerede kliniske vurderinger.
Metoden kan anvendes med og uden brug af mestrings- og risikovurderingsskema.
Metoden: Anvendes løbende i dagligdagen og sikrer øget opmærksomhed og bevidsthed på risikovurdering.  Det er vigtigt at aftale enkle og brugbare handlestrategier. Ved kontakt med særligt udfordrende borgere, anbefaler vi, at der altid laves mestrings- og risikovurderingsskema.
Mestrings- og risikovurderingsskema: Sikrer en struktureret registrering, og deling af viden om borgeren. Skemaet kan eventuelt udfyldes sammen med borgeren hvis det er muligt. Udfærdiger arbejdspladsen i forvejen forhåndtilkendegivelser eller har I en anden metode til indsamling af information om borgeren ved indlæggelse eller når de fx flytter ind, kan denne indformation ofte sættes ind i det anvendte skema.
De 3 faser:
GRØN   = Komfortzone og baseline – der hvor den enkelt har det bedst.
GUL       = Problemadfærd – begyndende vrede, irritation og måske tilbagetrækning.
RØD      = Voldsom fysisk adfærd – kan være selvskadende, ødelægger ting eller overfalder andre fysisk.
Mål: At kunne være i stand til at forebygge vold og voldsomme konflikter, og at kunne håndtere og agere hensigtsmæssigt i konfliktsituationer.
Afdækning af risiko:
De 3 vigtigste parametre
  • INTUITION  –  Mavefornemmelse og den tavse viden
  • VIDEN  – Diagnoser, historik, misbrug mm.

  • OBJEKTIVITET – Konkret beskrivelse af det vi har set og oplevet

Her har du kunnet læse lidt om Risikovurderning – Den Psyko-Fysiske Metode.

Vi kommer gerne ud og underviser jer. Kontakt os for mere information.