Risikovurdering – Den Psyko-Fysiske Metode2017-10-02T19:51:19+00:00

Riskovurdering – Den Psyko-Fysiske Metode

– Helhedsorienteret og enkel metode til risikovurdering på arbejdspladsen –

 

Igennem mere end 25 år har De Psyko-Fysiske konsulenter undervist i konflikthåndtering. En vigtig del af undervisningen har været at sikre, at personalet er i stand til at kunne foretage bedst mulig risikovurdering i de situationer, de oplever i mødet med borgere.
Vi har i Den Psyko-Fysiske Metode anvendt GRØN – GUL – RØD til at beskrive både den mentale tilstand og den risiko, der vurderes i de enkelte faser.
Risikovurdering – Den Psyko-Fysiske Metode:
Helhedsorienteret og enkel metode, som kan implementeres på alle arbejdspladser.
Metoden kræver introduktion og undervisning for at sikre fælles sprog og forståelse. Strukturerede risikovurderinger er bedre end ustrukturerede kliniske vurderinger.
Metoden kan anvendes med og uden brug af risikovurderings-skema.
Metoden: Anvendes løbende i dagligdagen og sikrer øget opmærksomhed og bevidsthed på risikovurdering.  Det er vigtigt at aftale enkle og brugbare handlestrategier. Ved kontakt med særligt udfordrende borgere, anbefaler vi, at der laves risikovurderingsskema.
Skema: Sikrer en struktureret registrering, og deling af viden om borgeren. Skemaet kan eventuelt udfyldes sammen med borgeren.
De 3 faser:
GRØN   = Komfortzone,
GUL       = Problemadfærd
RØD      = Voldsom fysisk adfærd.
Mål: At kunne være i stand til at forebygge, håndtere og agere hensigtsmæssigt i konfliktsituationer.