Konfliktambassadør

Forebygge konflikter, mindske sygefravær og bedre arbejdsmiljøet

  • Har I mange interne konflikter?
  • Har I oplevet mange svære konflikter med borgerne?
  • Har I svært ved at forankre aftaler og ny indlæring?
  • Har I et ønske om at minimere sygefraværet?
  • Er det til tider svært at få samlet op og feks. lavet indberetninger/registreringer efter konflikter?
  • Har i brug for at gøre en ekstra indsats for et bedre arbejdsmiljø?

Hvis I kan svare Ja til en eller flere af disse indledende spørgsmål, så har I helt sikkert brug for en eller flere medarbejdere med særlige kompetencer til at løfte disse opgaver. Konfliktambassadøren kan, i tæt samarbejde med arbejdsmiljøteamet, også medvirke til at sikre forankring af det i har lært, og de procedurer og retningslinjer I har lavet.

Mange arbejdspladser er i dag udfordret på tid og ressourcer. Det gør det endnu mere nødvendigt, at der er styr på lokale aftaler, at retningslinjerne og instrukser er på plads, men også at de efterleves og følges, hvilket desværre ofte glemmes eller nedprioriteres.  Vi kan nu tilbyde uddannelsen som ”konfliktambassadør”, som kan være med til af afhjælpe denne udfordring.

En ”Konfliktambassadør” er en særligt udvalgt medarbejder – arbejdspladsens diplomat, som i dagligdagen, ved siden af sine normale jobfunktioner, arbejder målrettet for at forebygge konflikter.

Målet er, udover at medvirke til at forebygge konflikter, at forankre ny læring, at mindske sygefravær og derved sikre et bedre arbejdsmiljø.

Uddannelsen til konfliktambassadør kan afholdes som et arbejdspladskursus, eller man kan tilmelde sig et åbent hold. Datoer for åbne hold vil løbende blive annonceret her på hjemmesiden. Forløbet vil alt efter kompetencer og tidligere uddannelser være et forløb af 4 dages varighed, fordelt over ca. 4 måneder. Der vil undervejs i forløbet være en tæt sparing mellem os, ledelsen og konfliktambassadørerne.

Forløbet vil være praksisnært, enkelt i indhold og opgaver, og tage udgangspunkt i arbejdspladsens egne interne retningslinjer. Der vil blive udarbejdet en funktionsbeskrivelse, samt givet sparring i opstarten samt undervejs i forløbet.

Kontakt os for yderligere info ang. tid, sted og priser.

Download vores folder her...

Vi har lavet en folder vedr. konfliktambassadør.

Klik på knappen herunder for at downloade vores folder.