Kommunale Tilbud

– Konstante forandringer og mødet med alle typer af borgere kræver noget særligt. Vi kan løfte Jeres kompetencer –

At være ansat i den offentlige sektor i dag kan være både krævende og udfordrende. Mødet med stort set alle typer af borgere, kombineret med konstante forandringer, og mange nye og forskellige opgaver kræver noget helt særligt af både medarbejdere og arbejdsgivere.

Det er vigtigt at vi passer godt på os selv og hinanden, og at vi er klædt på til at klare de udfordringer vi møder på vores vej, ellers kan det være svært at være professionel. Med andre ord så går omsorg og tryghed hånd i hånd med sikkerhed på arbejdspladsen.

Forskningen viser, at den primære forebyggelsesindsats er den vigtigste, og at have styr på strukturer og aftaler, at have en positiv anerkende tilgang til andre og være i stand til at regulere egne følelser er ikke blot forbyggende for konflikter, det nedsætter også stressniveauet blandt personalet, kan gøre os mere effektive, mindske antallet af sygefravær og bedre arbejdsmiljøet generelt.

Formål:

Formålet med kurset i konflikthåndtering, er at styrke personalets færdigheder og kompetencer med hensyn til at forebygge, håndtere og agere hensigtsmæssigt i konfliktsituationer, og derigennem skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø. Vi tager udgangspunkt i generel konflikthåndteringsteori, organisationens interne retningslinjer og værdier, samt deltagernes egne erfaringer. Kurserne udbydes for frontpersonale, medarbejdere med telefonisk borgerkontakt samt personale der aktivt møder i borgeren alle mulige sammenhænge. På kurserne arbejder vi gennem oplæg, dialog og gruppearbejde med den teoretiske, psykologiske og den kropslige læring.

Vi anbefaler minimum 1 dag kursus, og ønsker man at sikre proces og forankring anbefales det, at kurset afholdes som et procesorienteret forløb bestående af minimum 2 moduler afholdt med 1- 3 måneders mellemrum. Vi udvikler også gerne i fællesskab et forløb af flere års varighed, som inddrager andre fagrelevante specialister og inkluderer yderligere opfølgning og oplæring af nyansatte. For at sikre forankringen anbefaler vi at ledelsen deltager i kurserne.

Kurserne er for alle medarbejdergrupper også dem der kun har telefonisk borgerkontakt.

 

Vi vejleder gerne hvis der er tvivl om hvad der passer til den enkelte arbejdsplads.

Indholdet kan være:

  • Kommunikation – ikke optrappende og deeskalerende / verbal og nonverbalt
  • konfliktens felt – at være i konflikt
  • egen konfliktstil – øget bevidsthed om eget stil og væremåde
  • samarbejde i konfliktsituationer og forventninger
  • risikovurdering/sikkerhed
  • lovgivning
  • ved behov skånsomme frigørelsesteknikker og bevægelse.
  • Akutte handlestrategier
  • Efterværn – opsamling/reaktioner
  • Simulationstræning