Ældrepleje2018-07-19T00:28:38+00:00

Ældrepleje

– De rette kompetencer giver plads til omsorg for de ældre –

Formålet med undervisningen er, at anvise personalets sikkerhedsmæssige håndtering i plejesituationer og dagligdagssituationer. Derudover skal der sikres viden til at servicelovens regler om magtanvendelse overholdes og at personalet ikke udsættes for øget voldsrisiko.

Overblik:

 • Hvornår og hvorfor opstår situationerne?
 • Hvordan tolker vi situationerne?
 • Hvad har vi af handlemuligheder?
 • Hvad forventer vi af hinanden?

Redskaber:

 • Pædagogiske og psykologiske tiltag
 • Skånsomme frigørelsesgreb
 • Fysisk guidning
 • Skånsom fastholdelse/magtanvendelse

Love og regler:

 • Serviceloven og Nødværge
 • Dilemmaerne magtanvendelse kontra omsorgssvigt
 • Registrering og indberetning

Download vores folder her...

Vi har lavet en folder vedr. ældrepleje.

Klik på knappen herunder for at downloade vores folder.