Ældrepleje

– Tryghedstræning & nænsom guidning i de nære relationer –

Formålet med undervisningen er, at hjælpe personalet til en sikkerhedsmæssig og omsorgsfuld håndtering af borgeren i plejesituationer og dagligdagssituationer. Derudover skal der sikres den fornødne viden til at servicelovens regler om magtanvendelse overholdes, og at personalet ikke udsættes for øget voldsrisiko. At få tilegnet særlige værktøjer til nænsomt at kunne guide borgeren i alle typer af situationer.

Anbefalet kursusindhold:

 • Konfliktforståelse og konfliktens felt – det at være i konflikt, reaktioner, udfordringer, påvirkning og forebyggelse.
 • Risikovurdering i dagligdagen – fælles tilgang og øget viden om risikovurdering i dagligdagen
 • Kommunikation – konkrete kommunikative værktøjer, det ikke optrappende sprog, verbale og det nonverbale sprog
 • Hvad siger loven – serviceloven og straffeloven vedr. nødværge +nødret
 • Low Arousal – principperne omkring ansvar, kravstilpasning, affektsmitte

Tryghedstræning – Den Psyko-Fysiske Metode:

 • Tryghed i samværet og mødet med borgeren
 • Kropssprog, afstand, kontakt, taktisk placering
 • Akutte handle og exitstrategier
 • Deeskalering – rollefordeling og samarbejde
 • Skånsom nødværge
 • Skånsomme frigørelsesgreb
 • Nænsom forflytning og guidning
 • Skånsom fastholdelse og magtanvendelse

Andet:

 • Dilemmaerne magtanvendelse kontra omsorgssvigt
 • Registrering og indberetning
 • Forebyggende tiltag i dagligdagen – gennemgang af Mestrings- og risikovurderingsskema

Download vores folder her...

Vi har lavet en folder vedr. ældrepleje.

Klik på knappen herunder for at downloade vores folder.