Ældrepleje

– Tryghedstræning & nænsom guidning i de nære relationer –

Formålet med undervisningen er, at hjælpe personalet til en sikkerhedsmæssig og omsorgsfuld håndtering af borgeren i plejesituationer og dagligdagssituationer. Derudover skal der sikres den fornødne viden til at servicelovens regler om magtanvendelse overholdes, og at personalet ikke udsættes for øget voldsrisiko. At få tilegnet særlige værktøjer til nænsomt at kunne guide borgeren i alle typer af situationer.

Overblik og afdækning:

 • Hvornår og hvorfor opstår situationerne?
 • Hvordan tolker vi situationerne?
 • Hvad har vi af handlemuligheder?
 • Hvad forventer vi af hinanden?

Redskaber:

 • Pædagogiske og psykologiske tiltag
 • Skånsomme frigørelsesgreb
 • Nænsom verbal og fysisk guidning
 • Skånsom fastholdelse og magtanvendelse

Love og regler:

 • Serviceloven og straffeloven vedr. nødværge og nødret
 • Dilemmaerne magtanvendelse kontra omsorgssvigt
 • Registrering og indberetning

Download vores folder her...

Vi har lavet en folder vedr. ældrepleje.

Klik på knappen herunder for at downloade vores folder.