Autismespektrumforstyrrelser

– Kursus målrettet autismespektrumforstyrrelser –

 

Formålet med undervisningen er at uddanne personalet til bedst muligt at forebygge og håndtere konflikter. Med udgangspunkt i konkrete og af kursisterne definerede problemstillinger introduceres “Den Psyko-Fysiske Metode” på det mere generelle plan og “konflikthåndteringens ABC” som en specifik og målrettet tilgang inden for specialet.

Vi arbejder så vidt muligt med alle aspekter og niveauer i konfliktens felt og inddrager både den teoretiske og kropslige læring. Det er et praktisk orienteret kursus, og det indlærte kan anvendes med det samme.

Konflikthåndteringens ABC

Konflikthåndteringens ABC er udviklet af læge Thomas Teglgaard ud fra Demetrious Haracopus’ principper for håndtering af problemadfærd hos mennesker med AFS-autismespektrum-forstyrrelser. Nøgleordene er accept, medbestemmelse og arbejde med at bøje af, inden konflikten opstår.

Kommunikation er en forudsætning for al konflikthåndtering. I mødet med mennesker med AFS har man særlige udfordringer; derfor skal vi arbejde med en særlig måde at kommunikere på. Vi kalder kommunikationsformen for dobbeltleddet kommunikation. Det er en konkret måde hele tiden at sikre en fælles forståelse og dermed i tide sanse de eventuelle uenigheder og misforståelser, som ellers kunne have udviklet sig til en egentlig konflikt.

Thomas Teglgaard har været læge inden for psykiatrien i 15 år. Desuden er han far til tre børn med autismespektrumforstyrrelser.