Skoler og fritidsordninger

– Vi bidrager til omsorgsfuld håndtering af børn og unge –

Vi tilbyder et tryghedskabende kursus i konflikthåndtering for alle faggrupper tilknyttet skoler og specialskoler. Vi medvirker til at sikre forebyggelse og håndtering af udadreagerende, truende eller voldelig adfærd.

Formålet med undervisningen er, at anvise og uddanne personalet i sikkerhedsmæssigt og omsorgfuldt af kunne gribe ind og håndtere de konfliktsituationer der mødes på jobbet. Desuden vil vi sikre kendskab og nødvendlige viden om lovgivning og regler om nødværge og magtanvendelse og derved skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø for personalet.

Kurset kan medvirke til at mindske antallet af konflikter, et bedre arbejdsmiljø, færre skader og mindre sygefravær.

Vi kan arbejde ud fra kendte arbejdsmæssige problemstillinger eventuelt med små situationsspil med fokus på samarbejde i konfliktsituationer både før, under og efter konflikten.

Et kursus kan fx indeholde:

 • Hvornår og hvorfor opstår situationerne?
 • Hvordan tolker vi situationerne?
 • Hvad har vi af handlemuligheder?
 • Konfliktforebyggende strategier
 • Risikovurdering
 • Træning i skånsomme frigørelsesteknikker
 • Træning i skånsomme fastholdelsesteknikker
 • Pædagogiske og psykologiske tiltag
 • Kropssprogets betydning
 • Aggressionsdæmpende  og nedtrappende kommunikation
 • Tolkning af signaler og kropssprog
 • Hvad siger loven herunder nødværge og folkeskoleloven
 • Opsamling, reaktioner, registreringer og anmeldelser

Download vores folder her...

Vi har lavet en folder vedr. Skoler.

Klik på knappen herunder for at downloade vores folder.