Hospitaler

– Omsorg er bedst givet, når alle føler sig sikre –

Formålet med undervisningen er, at styrke personalets færdigheder med henblik på at forebygge og håndtere truende og voldelige episoder med bevarelse af respekten og omsorgen for patienten eller pårørende.

Vi arbejder ud fra kendte arbejdsmæssige problemstillinger, der giver deltagerne mulighed for at arbejde med egen adfærd i vanskelige situationer og dermed øge opmærksomheden på god konflikthåndtering. Vi tilbyder undervisning af personale på offentlige og private hospitaler.

Vi tilpasser indholdet og afholder gerne åbne Regionale kurser i samarbejde med arbejdsmiljøafdelingen, og gerne med inddragelse af psykologer, skuespillere eller andre fagfolk.

Vi tilbyder også specialkurser målrettet særlige afdelinger, fx. Portører, Serviceafdeling, Akutmodtagelser mfl. Vi har mange års erfaring i at opkvalificere medarbejdernes kompetencer til de særlige udfordringer der mødes i Somatikken.

Et kursus kan fx indeholde:

 • Konfliktforståelse og konfliktens felt
 • Konfliktforebyggelse
 • Hvad siger love og regler: Straffeloven og sundhedsloven
 • Kommunikative strategier og nedtrappende kommunikation.
 • Mødet med patienten, de pårørende, misbrugeren, bandemedlemmet mfl.
 • Rollefordeling, samarbejde på tværs af faggrupper
 • Deeskalering – at skabe ro i en opkørt situation
 • Risikovurdering – akutte og planlagte situationer
 • Vold, krænkelser og trusler – registrering og anmeldelse
 • Skånsomme frigørelsesgreb
 • Fysisk guidning
 • Fysisk placering og indretning
 • Skånsomme fastholdelsesgreb
 • Specialgreb til brug til særlige plejeopgaver

Vi kan også arbejde med konfliktstyring:

 • Planlægning og ledelse?
 • Samarbejde og rollefordeling
 • Risikovurdering i særlige situationer
 • Samarbejde med politiet
 • Fagkald, nabohjælp eller alarm – muligheder/vanskeligheder?

Simulationstræning:

 • Korte teoretiske oplæg
 • Gennemgang og spil af cases fra egen afdeling
 • Indragelse af kursisterne til at afprøve andre strategier
 • Opsamling og indsamling af input til at sikre proces og forankring