Hospitaler

– Omsorg er bedst givet, når alle føler sig sikre –

Formålet med undervisningen er, at styrke personalets færdigheder med henblik på at forebygge og håndtere truende og voldelige episoder med bevarelse af respekten og omsorgen for patienten eller pårørende.

Vi arbejder ud fra kendte arbejdsmæssige problemstillinger, der giver deltagerne mulighed for at arbejde med egen adfærd i vanskelige situationer og dermed øge opmærksomheden på god konflikthåndtering.

Et kursus kan fx indeholde:

 • Hvad siger love og regler (Straffeloven)?
 • Hvilke situationer kan vi forvente der kan opstå?
 • Hvordan tolker vi situationerne?
 • Hvad har vi af handlemuligheder?
 • Hvad forventer vi af hinanden?
 • Krænkelser og trusler – er de en arbejdsbelastning og hvad kan vi gøre?
 • Skånsomme frigørelsesgreb
 • Fysisk guidning
 • Fysisk placering og indretning
 • Skånsomme fastholdelsesgreb
 • Specialgreb til brug til særlige plejeopgaver

Vi kan også arbejde med konfliktstyring:

 • Aftaler og beslutninger – hvordan arbejder vi med det?
 • Forberedelse af konfliktsituationer
 • Samarbejde og ledelse i konfliktsituationen
 • Hvad skal vi hver især være opmærksomme på?
 • Fagkald, nabohjælp eller alarm – muligheder/vanskeligheder?