Bosteder & Institutioner

– Omsorg, respekt og positiv anerkendende tilgang –

Vi har i mange år undervist personale ansat på psykiatriske botilbud og institutioner. Som ansat kræver det noget helt særligt at kunne arbejde, rumme og håndtere de situationer og udfordringer, der opleves med borgeren i hverdagen.

Personalet skal være gode til at passe på sig selv og hinanden for at sikre tryghed og sikkerhed. Fundamentet for den positive kontakt er, at kunne give omsorg og møde andre mennesker med en positiv anerkendende tilgang. Og så har vi borgeren i centrum.

Vi kalder vores koncept for Den Psyko-Fysiske Metode.

Formålet

Formålet med undervisningen er at styrke personalets færdigheder med henblik på, at forebygge og håndtere truende og voldsomme konflikter med bevarelse af respekten og omsorgen for borgeren.

Vi inddrager også kendte arbejdsmæssige problemstillinger, der giver deltagerne mulighed for at arbejde med egen adfærd i vanskelige situationer og dermed øge opmærksomheden på god konflikthåndtering.

Som ansat er man også magtudøver. En rolle som skal/bør varetages med omsorg, etik og fornuft, og som også kræver noget helt særligt. Vi tilbyder derfor kurser, som er helhedsorienterede, hvor vi arbejder med alle aspekter og niveauer i konfliktens felt. Vi inddrager både den teoretiske og den kropslige læring. Derved opnås den viden og de kompetencer der skal til for at være en god omsorgsgiver.

Metoden

Vi arbejde med 3 tilgange…

FØR – UNDER – EFTER konflikten

Vi har på kurserne fokus på:

 • Kommunikation
  • verbal og nonverbal
 • Risikovurdering og sikkerhed
 • Low arousal
 • Deeskalering som metode
  • at skabe ro i en opkørt situation
 • Samarbejde og rollefordeling
 • Relationens betydning
 • Nænsom guidning
  • Den fysiske tilgang og strategier
 • Borgeren i centrum

Download vores folder her...

Vi har lavet en folder vedr. bosteder og institutioner.

Klik på knappen herunder for at downloade vores folder.