Psykiatri

– At håndtere patienter i psykiatrien kræver sit. Den Psyko-Fysiske Metode dækker alle faser. –

Vi har mange års erfaring med undervisning af personalet på psykiatriske hospitaler og psykiatriske botilbud.

Formålet med undervisningen er, at opkvalificere og styrke personalets færdigheder med henblik på at forebygge og håndtere truende og voldelige episoder med bevarelse af respekten og omsorgen for patienten eller borgeren.

Vi arbejder ud fra kendte arbejdsmæssige problemstillinger, der giver deltagerne mulighed for at arbejde med egen adfærd i vanskelige situationer, og dermed øge opmærksomheden på god konflikthåndtering. Inddrager gerne arbejdspladsens værdier, politikker og arbejdsmetoder fx SAFEWARDS mfl.

Vi arbejder både med teori og praksis:

 • Hvad siger love og regler (Straffeloven/Psykiatriloven)
 • Hvilke situationer, kan vi forvente der kan opstå?
 • Grænsesætning og husregler – hvordan forvalter vi dem?
 • Risikovurdering – Hvordan tolker vi situationerne?
 • Risikosamtalen
 • Rollefordeling og samarbejde – Hvad har vi af handlemuligheder?
 • Hvad forventer vi af hinanden?
 • Skånsomme frigørelsesgreb
 • Fysisk guidning
 • Fysisk placering og indretning
 • Skånsomme fastholdelsesgreb
 • Fikseringsprocedure
 • Akutte handlestrategier
 • Deeskalering som metode