Risikovurdering

Et trygt og sikkert arbejdsmiljø!

Arbejder I med risikovurdering i dagligdagen?

Har I haft udfordringer med at finde den rigtige metode, som passer til din arbejdsplads?

Mange arbejdspladser anvender i dag BVC – Brøset Violence Cheklist. Et norsk risikovurderingsværktøj, som er er lavet til psykiatrien. Metoden er evidensbaseret, og er også grundlaget for vores tilpassede metode. Vi har taget lidt mere med, da det har vist sig at det kan være fatalt kun at have fokus på de 6 forandringer nævnt i BVC. Vi risikovurderer ikke kun borgeren,men også de fysiske rammer og personale. Vores metode giver også anvisninger og hjælp til afholdelse af risikosamtaler.

Risikovurdering – Den Psyko-Fysiske Metode:

En helhedsorienteret og enkel metode, som kan implementeres på alle arbejdspladser.

Metoden kræver introduktion og undervisning for at sikre fælles sprog og forståelse. Strukturerede risikovurderinger er bedre end ustrukturerede kliniske vurderinger. Undervisningen tager udgangspunkt i et teoretisk oplæg og praktiske øvelser.

Metoden kan anvendes med og uden brug af Mestrings- og risikovurderingsskema.

Metoden: Anvendes løbende i dagligdagen og sikrer øget opmærksomhed og bevidsthed på risikovurdering.  Det er vigtigt at aftale enkle og brugbare handlestrategier. Ved kontakt med særligt udfordrende borgere, anbefaler vi, at der altid laves mestrings- og risikovurderingsskema.

Mestrings- og risikovurderingsskema: Et enkelt redskab der kan medvirke til at sikre en struktureret registrering, og deling af viden om borgeren. Skemaet kan eventuelt udfyldes sammen med borgeren hvis det er muligt at indgå en dialog og et samarbejde. Skemaet er del ind i 4 felter: Tegn og adfærd, triggere, mestringstrategier og handlestrategier. Herved får vi delt vigtig viden for at forebygge og håndtere vanskelige situationer.

Udfærdiger arbejdspladsen i forvejen forhåndtilkendegivelser eller har I en anden metode til indsamling af information om borgeren ved indlæggelse eller når de fx flytter ind, kan denne indformation ofte sættes ind i det anvendte skema.

De 3 faser:

GRØN   = Komfortzone og baseline – der hvor den enkelt har det bedst.

GUL       = Problemadfærd – begyndende vrede, irritation og måske tilbagetrækning.

RØD      = Voldsom fysisk adfærd – kan være selvskadende, ødelægger ting eller overfalder andre fysisk.

Mål: At kunne være i stand til at forebygge vold og voldsomme konflikter, og at kunne håndtere og agere hensigtsmæssigt i konfliktsituationer.

Mestrings- og risikovurderingsskema

Du kan gratis og frit downloade og benytte vores Mestrings- og risikovurderingsskema, som ligger her på vores hjemmeside. Skemaet fylder kun 1 A4 ark. Du kan også finde et eksempel på et skema der er udfyldt.

Døgnrytmeskema.

Har i brug for at analysere en borgers døgnrytme i forhold til konflikter så brug vores skema. Det ligger så i kan downloade både et tomt og et udfyldt skema. Dette er også lavet så det er så enkelt som muligt, og giver et godt overblik, så I kan arbejde konfliktforebyggende.

Vores gratis skemaer ligger her konflikthaandtering.dk

Læs mere om BVC – Brøset Violence Checklist