Kære kunder og samarbejdspartnere

Vi vil med dette nyhedsbrev gerne orientere jer om følgende ændringer hos De Psyko-Fysiske Konsulenter, som træder i kraft fra september 2019. Da vi ønsker at optimere vores service og styrke samarbejdet mellem vores instruktører og undervisere, er vi i øjeblikket i gang med en omstrukturering internt i vores organisation. Rent praktisk betyder det for [...]