Rart at få drøftet lægens rolle i tvangssituationer, samt at lære om FAT-FAT.

–  Læge