På Skovgården havde vi i en tid søgt nogle konsulenter, som kunne inspirere og undervise i magtanvendelser. Hvordan vi kunne forebygge og undgå magtanvendelser? Vi ville også gerne lære teknikker, så en eventuel magtanvendelse blev så skånsom og kort som mulig.

På LOS` årsmøde mødte vi De Psyko-Fysiske Konsulenter, som havde et oplæg omkring deres arbejde. Vi blev inspireret og aftalte et møde, hvor vi drøftede vores ønsker og ideer til en kursusdag for lære, pædagoger og vikarer på Skovgården.

Kursusdagene blev afholdt på Skovgården med en god faglig og legende tilgang.. Konsulenterne bidrog med konkrete redskaber og inspirerende tanker. Deres teori var let forståelig og meget brugbar.
Der blev vist og øvet teknikker, og de blev gentaget igen og igen, hvilket vi fandt rigtigt godt. Vi fik et godt materiale og nogle gode hustekniker, som gør, at vi i dag her et fælles sprog og forståelse for magtanvendelser.