Som leder og afdelingsleder af et enkeltmandstilbud og opholdssted har vi, til vores personalegruppe, brugt Henrik fra De psyko fysiske konsulenter, i lidt over to år.
Vi var heldige at få Henrik anbefalet fra børne og unge psykiatriske afdeling i Roskilde som samarbejde med ham. De rådede os til at tage kontakt til Henrik da hans erfaring inden for området er uvurderlig.

Vi har haft en kompliceret pædagogisk udfordring, hvor vi som personalegruppe havde brug for at blive sikkerhedsmæssigt kvalificeret til en hverdag hvor både trusler og vold indgik.

Henrik er fokuseret, fleksibel og fagligt dygtig. Via kontinuerlig supervision og undervisning i konflikthåndtering og voldsforebyggelse blev vi, som personalegruppe, rustet til at kunne agerer hensigtsmæssigt i højrisikoarbejdet.
Henrik er en meget nærværende, tydelig og professionel person som har formået, at skabe tryghed i vores kaotiske arbejdsmiljø.

Via Henriks grundige undervisning og anerkende supervision, har vi formået at nedsætte volden betydeligt og undgået personskader trods mængden af vold.

APG, brugerinddragelsesskemaer, magtanvendelses teknikker og praksisfortællinger er nu en integreret del af vore ekspertise i arbejdet med unge mennesker.

Vi fortsætter med at bruge Henrik fremover og vi sender de varmeste anbefalinger her fra.