Plejehjemmet Lundbyescentret i Aalborg har nu igennem det sidste år samarbejdet med Henrik Møller vedr. håndtering af magtanvendelse og konflikthåndtering hos en meget udadreagerende beboer.

Mine medarbejdere har fået redskaber til at håndtere plejen hos denne beboer, så vi i dag ikke udøver magt, men samtidig også undgår vold fra beboeren.

Jeg har som plejehjemsleder gennem samarbejdet fået en meget større faglig viden på dette område, som vi fremadrettet kan bruge her på vores arbejdsplads.

Alle mine medarbejdere har ligeledes gennemgået temadage med Henrik Møller “magtanvendelse og konflikthåndtering”, dette med meget stor succes.

Henrik er en meget dygtig underviser, som formår at få personalet til at koble faglig viden og praksis. Henrik har en meget stor indlevelsesevne i vores arbejde, og giver sin viden videre på en måde, vi alle kan bruge i nuét.

Jeg kan kun varmt anbefale andre ledere til at samarbejde med Henrik Møller.

Der kan nemlig skabes en forskel.