Arbejdet med psyko-fysisk træning har givet anledning til at reflektere over afdelingens sikkerhedsarbejde, og vi blev bevidste om og  fik energi til dette arbejde. Vi fik også inspiration til hvordan arbejdet kan gribes an. På de 2 undervisningsdage fik underviserne hurtigt skabt et tillidsfuldt rum, hvori den ønskede læring kan foregå. Der er en god kombination af teori, historier der underbygger teorien og træning: Vi lærer nyt, får eksempler på anvendelsen af det nye og endelig træner vi det. Medarbejderne får alle noget ud af dagene: Indsigt i egen (og andres) konfliktstil og hvordan kendskabet til stile kan anvendes dæmpende, små greb der kan gøre en stor forskel: Skifte fokus, bevæge sig, sige tydeligt til og fra osv.

Oven i dette havde vi nogle gode dage, hvor vi kom tættere på hinanden og kom på den måde tættere på et godt arbejdsmiljø med større trivsel.

Manger hilsner

Carsten

Afdelingsleder KABS Hvidovre