Jeg har stiftet bekendtskab med Henrik og hans kompetencer på en temadag i frigørelsesteknikker. Det har været et yderst brugbart kursus, hvor medarbejderne blev introduceret til forholdsvis simple øvelser, der hver især kan mindske risikofyldte situationer for medarbejdere og borgerne, og dermed forhåbentligt også mindske magtanvendelser,

Henrik er som underviser yderst behagelig, og han er god til at justere sig ift. det deltagerne lige er optaget af, samtidig med at han samler tråden op igen. Derudover er Henrik også underholdende som underviser. Han bruger et fantastisk ”billedsprog”, der på fornemmeste vis understøtter de enkelte øvelser og tiden flyver afsted.

Det der for mig, som leder, har været det vigtigste i mit møde med Henrik er, at Henrik har et rigtig godt menneskesyn! Han tager ikke kun udgangspunkt i medarbejdernes sikkerhed, men i lige så høj grad ind tænker han borgeren vi skal hjælpe. Han forholder sig etisk til hver enkelt spørgsmål og til hver enkelt situation ud fra en refleksion om ” hvad betydning/konsekvens kan dette have for borgeren?”.