Jeg har som leder på en specialskole haft fornøjelsen siden 2008 på vegne af skolens personale og egne vegne, at indgå i et samarbejde med Henrik.

Henrik har i perioden stået for en bred vifte af forskellige opgaver på vores skole som:
– undervisning i konflikthåndtering
– teoretisk og praktisk indføring i fastholdelse med et afsæt i et sikkerhedsaspekt for både eleven og den ansatte.
– undervist/rådgivet og vejledt teams i tilgangen til særligt krævende elever. Herunder udformning af APG-Aggressions Profil og Guideline.

Henrik kommer min. 1-2 gange fast om året til personalet, som den tilbagevende sikring af arbejdet med sikkerhed. Desuden kommer Henrik oftere i perioder, hvor dette er særligt nødvendigt i forhold til arbejdet med udvalgte elever.
Desuden udgør Henrik en vigtig rolle for mig som leder, idet det altid er muligt at vende forskellige sikkerheds problematikker med ham.
Han har stor indsigt i, viden om og forståelse af vores elever og kan altid komme med handleplaner til at kvalificere arbejdsmiljøet – det gælder både indspark til en optimering af det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.

Henrik er en seriøst arbejdende person med både elevens læringsmiljø og personalets arbejdsmiljø for øje, og altid med et smil og i en opmuntrende tilgang.