Puljen til voldsforebyggelsespakker kan nu søges. Pakkerne henvender sig til flere af de områder, hvor vi kan hjælpe og byde ind med vores mangeårige erfaring i at arbejde med forebyggelse af vold:  hospitaler, døgn- og hjemmepleje og lærere.

Vi har flere gange været med som eksterne konsulenter når der har været udbudt lignende pakker. Vi kan evt. også bistå med ansøgningen, men ellers kan vi deltage i hele eller dele af processen. Kontakt os gerne hvis I vil vide mere.

Information om pakken:

Arbejdspladser inden for udvalgte brancher kan nu søge om voldsforebyggelsespakker. Pakkerne henvender sig til ansatte på døgninstitutioner- og hjemmepleje, fængsler, hospitaler, lærere og politi.

Pakkerne består af forløb, hvor deltagerne lærer at forebygge og håndtere episoder med vold og trusler. Der er i alt afsat 5 millioner kroner 2018 til voldsforebyggelsespakkerne, og puljen kan søges indtil fredag den 6. april 2018 kl. 12. Det er “først til mølle” princippet.

På hjemmesiden: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,  kan du b.la. læse følgende:

Formål med puljen

Formålet med ansøgningspuljen er, at arbejdspladser indenfor de fem brancheområder, skal gennemføre foruddefinerede forløb, til forebyggelse af vold og trusler og håndtering heraf.

Puljens ansøgerkreds

Puljen kan søges af arbejdspladser med følgende branchekode:

Døgninstitutioner- og hjemmepleje

970000 – Hushjælp med ansat medhjælp
881010 – Hjemmehjælp
879020 – Familiepleje
873020 – Beskyttede boliger o.l.
872020 – Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
872010 – Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
871010 – Plejehjem
879090 – Andre former for institutionsophold
871020 – Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
889920 – Flygtninge- og asylcentre
873010 – Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
879010 – Døgninstitutioner for børn og unge

Hospitaler

861000 – Hospitaler

Lærere

852010 – Folkeskoler o.lign.
852020 – Specialskoler for handicappede
853110 – Ungdoms- og efterskoler

Politi eller fængsler

801000 – Private vagt- og sikkerhedstjenester
802000 – Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
803000 – Overvågning
842200 – Forsvar
842300 – Domstole og fængselsvæsen
842400 – Politi
842500 – Brandvæsen

Forløbene er udviklet og målrettet til specifikke jobgrupper inden for de nævnte brancher. Alle arbejdspladser med de viste branchekoder har dog mulighed for at søge en voldsforebyggelsespakke, uanset jobgruppe. Inden der ansøges om tilskud til en voldsforebyggelsespakke, er det vigtigt at vurdere, om forløbet i drejebogens eksempler passer til arbejdspladsen.

Projektperiode i forhold til brancher

En pakke i forhold til brancher gennemføres med følgende projektperioder:

  • Døgn- og hjemmepleje: 6 måneder
  • Fængsler: 12 måneder
  • Hospitaler: 9 måneder
  • Lærere: 9 måneder
  • Politi: 12 måneder

Slutregnskabet skal afleveres senest 1 måned efter gennemførelsen.

Projektets aktiviteter

Indsatsen i voldsforebyggelsespakkerne er beskrevet i drejebøger særligt udviklet til hver af de fem brancher.

Tilsagn om tilskud er betinget af, at ansøger følger drejebogen, som sendes med tilsagnet. Aktiviteterne består bl.a. af møder, forsøg med at lære nye rutiner og evaluering.