Tirsdag den 23. april 2019 var vi igen forbi Marjatta i Tappernøje for at medvirke til afholdelse af temadag for ca. 90 medarbejdere. Vi var 5 konsulenter på opgaven for at sikre, at de 5 teams kunne få størst muligt udbytte af dagen.

Ønsket var at få et fælles sprog, og fælles tilgange omkring konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, både på bosted, skole og ungdomsuddannelsen.

Marjatta.

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn og unge med skolehjem, ungdomsuddannelse, værksteder og boenheder for voksne handicappede. De Psyko-Fysiske Konsulenter har i mange år undervist personalet på mange af deres enheder, så vi kender efterhånden hinanden godt. Læs om Marjatta.

Metoden og temaet for dagen var APG – Arousal Profil & Guideline og Psyko-Fysiske træning, med fokus på tryghedstræning, øget bevidsthed om fysisk tilgang og placering, bevægelse og samarbejde. Enkelte afdelinger havde også behov for at træne enkle skånsomme frigørelsesteknikker.

APG Metoden.

APG Metoden er udviklet af De Psyko-Fysiske Konsulenter sammen med nogle af landets dygtigste psykologer inden for området. Det er et risikovurderings- og håndteringsredskab udviklet til den særligt udfordrende borger, beboer, elev eller unge. Ved udarbejdelse af en APG vil personalet dele deres viden, og få konkrete anvisninger til forebyggelse og håndtering af daglige konfliktsituationer. Med borgeren i centrum og fokus på faglighed har vi altid det bedste udgangspunkt for at udarbejde og få styr på aftaler og struktur i dagligdagen.

Vi lagde ud med et foredrag / oplæg af 1 times varighed for alle 90 deltagere. Det er vigtigt, at alle har både den fornødne og fælles konfliktforståelse, men også at kende til metodens opbygning og faser. Metoden tager udgangspunkt i borgeren, og inddrager i øvrigt mange kendte tilgange, så som Low Arousal, Mentallisering samt Risikovurdering (BVC + Trafiklyset). Førnævnte er alt sammen en del af den Psyko-Fysiske Metode.

Ovennævnte er en af de store årsager til, at APGén er så effektiv og brugbar, som den er. Vi har lavet flere hundrede profiler inden for alle specialområderne og den har vist sig lige effektiv alle steder. Den er udviklet og specialiseret til danske forhold.

Efter oplægget og en lille pause, arbejdede personalet i 1,5 time i grupper, hvor de under vejledning gik i gang med at beskrive profilerne. Man bliver ikke færdig på så kort tid, men meningen er, at de enkelte teams skal fortsætte på egen hånd.

Efter indtagelse af den lækreste frokost, med udsigt til fjorden, og 1,5 times Psyko-Fysisk træning, samlede vi alle og fik evalueret dagen. Dejligt med ros og så mange positive tilkendegivelser.

Udbytte.

Som ledelsen udtalte efter temadagen: ”APGén passer utroligt godt ind i den måde vi i forvejen arbejder på, så det vil ikke være så komplekst af indføre. Det har været en super dag”.

Og det er præcist det der er vores ønske. Det vi præsenterer og udbyder under Den Psyko-Fysiske Metode skal kunne bruges og implementeres når vi er gået ud af døren. Vi kalder det: ” fra teori til praksis”.

En stor tak til ledelsen og de mange engagerede medarbejdere. Det har igen været en stor fornøjelse at kunne medvirke til at endnu mere trygt arbejdsmiljø.

Kontakt os helt uforpligtende for at at høre mere om APG.

Læs mere om vores APG Metode.