Fra starten af det nye år bliver serviceloven ændret, så personalet på landets bosteder kan låse døre, og anvende magt og tvang over for voksne med psykisk handicap. Samtidigt vil der også ske en ændring om magtanvendelse på demensområdet.

Vi har igennem mere end 25 år undervist netop disse personalegruppe, og har derfor utallige gange mødt dybt frustrerede og rådvilde ansatte, der har efterlyst klare regler på området, så de kunne passe godt på deres beboere. Vi er derfor også meget glade for, at politikkerne har lyttet, og at serviceloven nu har fået et tiltrængt serviceeftersyn. Vi er også glade for, at det er en bred aftale med opbakning fra de fleste af folketingets partier.

Kort fortalt, så er der tale om flere ændringer, der gør det mere sikkert og trygt for de udviklingshæmmede og demensramte. Ændringerne kan gøre det nemmere for de ansatte at undgå omsorgssvigt, at yde den gode pleje og giver dem klare muligheder for at handle forsvarligt og omsorgsfuldt. Særligt i akutsituationer og når fx den demensramte modsætter sig nødvendig pleje. Det er selvfølgelig vigtigt, at personalet får de rette kompetencer, så en evt. magtanvendelse også fremover kan ske så skånsomt og omsorgsfuldt som muligt.

Ændringer vedr. magtanvendelse på bosteder med voksne med psykisk handicap:

  1. Lovens tekst ændres: anvendelse af magt og andre indgreb må alene ske for at sikre borgerens omsorg, værdighed og tryghed, eller tilgodese hensynet til fællesskabet eller andre beboere.
  2. Personalet må fremover bruge fysisk guidning, hvis en beboer er grænseoverskridende, konfliktskabende eller til fare for sig selv eller andre (skal indberettes)
  3. Mulighed for brug at tvang ved fx tandbørstning. Den ”korte fastholdelse” skal registreres. Tilladelse skal indhentes ved gentagelsestilfælde.
  4. Der tillades ”akutte” fastholdelser i situationer hvor en beboer er til fare for sig selv eller andre, eller ødelægger inventar. Skal registreres og indberettes.
  5. Personalet må låse yderdøre og vinduer og terrassedøre, hvis der er risiko for at en beboer forlader sin bolig og udsætter sig selv for fare.
  6. Ledelsen skal jævnligt orientere de pårørende eller værger for at sikre retssikkerheden. Der kan klages over indgreb.
  7. Ny teknologi og reglerne for brugen af alarm og pejlesystemer bliver ændret.

 

Demensområdet:

Ændringer vedr. magtanvendelse på demensområdet kommer som udgangspunkt til at give mere klare regler for plejen. En klar definering af hvornår der er tale om magt og hvornår der er tale om pleje og omsorg.

 

Læs mere om aftale vedr. voksne med psykisk handicap på socialministeriets hjemmeside,

Læs også ældreministeriets pressemeddelse vedr. aftalen på demensområdet.

 

Vi tilbyder personalet undervisning i Den Psyko-Fysiske Metode, som ud over undervisning i konfliktforebyggelse, også indeholder træning og undervisning i samarbejde, lovgivning, sikkerhed, omsorg og pleje, skånsom forflytning og guidning, skånsom fastholdelse og magtanvendelse særligt til plejesituationen og risikofyldte situationer. Vi har mange års erfaring i at få omsat teori til praksis. Læs mere på vores hjemmeside og kontakt os gerne på telefon 28 56 64 30 hvis I ønsker at vide mere om hvordan vi kan hjælpe jer med få opkvalificeret jeres medarbejderes kompetencer.

 

Serviceloven kan findes på retsinformation.