Som noget helt nyt tilbyder De Psyko-Fysiske Konsulenter nu også åbne foredrag, hvor alle kan deltage.

De første foredrag er planlagt, og kan findes på vores hjemmeside under events. Vi afholder i løbet af 2018 6 foredrag på Sjælland, og om kort tid vil vi også annoncere lignende i Jylland.

Det første tema er valgt ud fra vores erfaring om at vold, trusler og krænkelser fylder mere og mere. Det kan fylde meget på jobbet men også privat. Afmagten er ofte stor, og det er desværre ikke altid af hjælpen kan findes eller søges hos politiet, på arbejdspladsen eller hos nære venner og familie. Ofte kan det være svært at dele oplevelsen og derfor vælge mange at holde den for sig selv. Vores konsulenter og foredragsholdere har stor erfaring og viden hentet fra bla. politiet og som undervisere. Foredraget er praksisnært og giver konkret viden og værktøjer.

Indhold:

Når vold, trusler og krænkelser rammer!

 • Fysisk og psykisk vold og krænkelser kan ramme hårdt.

Et foredrag for dig der har oplevet volden og/eller krænkelser på tæt hold, enten på jobbet eller privat. Alle kan deltage.

Tendenserne er klare og tydelige og alle undersøgelser viser det samme. Volden, truslerne og krænkelserne er stigende i vores samfund.

Vi rammes både privat, på jobbet og i skolen. Alle kan blive udsat, både, børn og voksne, og alle kan have brug for at få viden til både at kunne forebygge, men også håndtere situationen når vi har været udsat. Herunder at være bevist om muligheder og rettigheder.

I løbet af foredraget kommer vi ind på: 

 • Hvad er vold – både fysisk og verbalt
 • Hvad er en krænkelse
 • Hvad kan man gøre – dine rettigheder og muligheder
 • Hvad siger loven?
 • Sagens gang hvis du vælger at anmelde
 • Skal volden registreres, hvis det sker på jobbet
 • Hvad sker der bagefter – reaktioner og tankerne, der følger med

Foredraget er relevant for:

 • Dig som har oplevet vold og/eller krænkelser på jobbet
 • Dig som har oplevet vold og/eller krænkelser privat
 • Dig som er pårørende til én, der har oplevet vold eller krænkelser
 • Fagpersoner, fx arbejdsmiljørepræsentanter der har til opgave at hjælpe kolleger.

Foredraget afholdes af De Psyko-Fysiske Konsulenter.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og bidrage med egne oplevelser undervejs.

Du får også en lille folder med hjem med gode råd og nyttig vejledning.

Steder:

Helsingør: Henrik Møller, tidligere politimand, nu underviser i konflikthåndtering

Ballerup: Per Wagner, tidligere politimand, nu underviser i konflikthåndtering

Århus: Kenneth Juul, tidligere politimand, nu underviser i konflikthåndtering

Se mere om steder, datoer, tidspunkt, priser og tilmelding til foredraget på https://www.konflikthaandtering.dk/events/