Den 18. september 2018 fra kl. 1100 – 1630 afholdes  Demenskonference i Centralværkstedet og Smedjen, Værkmestergade 7-9,  i Aarhus. Konferencen afholdes af Pensionist.dk og DemensLiv.dk.

Konferencens formål – at inspirere alle til det gode liv, trods en demenssygdom.

Du inviteres til en særlig debat om ensomhed blandt mennesker med demens og deres pårørende, hvor paneldeltagerne både er pårørende, mennesker med demens og fagpersoner, der arbejder med ensomhed i hverdagen bl.a. Christine Svane der er direktør for EGV, Ensomme Gamles Værn.

Workshops
Du kan også deltage i inspirerende workshops bl.a. med nænsom guidning i de nære relationer samt spændede foredrag af nogle af landet dygtigste eksperter.

Under hele konferencen vil der være fagprofessionelle, der guider hele dagen.

Konferencen er for alle med interesse for demensområdet. Både dig der har en demenssygdom, dig der er berørt af sygdommen og dig der arbejder indenfor demensområdet.

Kilde:www. pensionist.dk

 

Som anført er der er mange spændende bidragsydere og oplægsholdere. De Psyko-Fysiske konsulenter deltager og afholder workshoppen:

                       Nænsom guidning i de nære relationer. 

Vi håber på et stort antal deltagere, og vi vil glæde os til at præsentere Den Psyko-Fysiske Metode og svare på uddybende spørgsmål fra deltagerne.

Læs mere om konferencen og køb billetter på Pensionist.dk

 

Vores baggrund for at deltage:

De Psyko-Fysiske Konsulenter har i mere end 25 år undervist personale ansat inden for plejesektoren og specialområdet. Den Psyko-fysiske metode indeholder bla. teoretisk undervisning, der kan være med til at sikre forebyggelse af magtanvendelse og vold, nødvendig viden om samarbejde, risikovurdering, deeskalering, lovgivning , samt fysisk træning i skånsom nødværge, nænsom guidning og skånsom magtanvendelse, med dertil hørende simulationstræning for at sikre det mest optimale udbytte. Vi anbefaler altid et procesorienteret forløb for at sikre implementering og forankring.

Vores kurser er typisk af 1/2 eller 1 dags varighed og gerne over flere dage.

Læs mere under ældrepleje hvor du også kan downloade vore folder. Kontakt os gerne hvis du vil vide mere om det vi tilbyder.