De Psyko-Fysiske Konsulenter har i mange år bidraget til uddannelse og kompetencegivende kurser i Regionerne i hele landet. I disse måneder er vi med i Region Syd og i april og maj måned også i Region Midt, når de nye medarbejdere til afdelingenerne med særlige pladser skal være klar til at tage imod patienterne.

Vi bidrager med læring i forhold til Konflikthåndtering, Voldsforebyggelse og Skånsom Magtanvendelse ved hjælp af teoretisk oplæg, fysiske øvelser, situationsspil og simulationstræning. Vi har fokus på rollefordeling, samarbejde, arbejdspladskultur og fællesskab, risikovurdering, deeskalering, patientperspektivet, handlestrategier og meget mere.

Skånsom Magtanvendelse er altid sidste udvej og Den Psyko-Fysiske Metode tager hensyn til lige netop dette. Jo flere kompetencer medarbejderne har til at arbejde i det røde felt og med krisehåndtering, jo bedre er de til at forebygge, forudse og undgå, at det bliver nødvendigt at anvende fysisk magt.

UDDRAG FRA REGION SYD’S HJEMMESIDE.

Folketinget har besluttet, at der landet over skal etableres i alt 150 særlige pladser, der skal rumme en mindre patientgruppe, der er særligt udsatte grundet svære psykiske lidelser, en udadreagerende adfærd og et samtidigt misbrug. 31 af dem skal placeres i Region Syddanmark, og 15 af dem etableres altså i Vejle.

Det forventes, at der skal ansættes cirka 40 medarbejdere til det nye afsnit, og der vil snarest muligt blive slået flere stillinger op til at løse den kommende opgave i de nye særlige pladser. Der skal ansættes:

Læger
Sygeplejersker
Socialpædagoger,
Social- og sundhedsassistenter
Fysio- og ergoterapeuter
Socialrådgivere
Så du kan blive med andre ord blive en del af en spændende og tværfaglig indsats.

Region Syddanmark har driftsansvaret for de særlige pladser, mens kommunerne får visitationsansvaret. Derfor træffes beslutningerne om indlæggelse ikke kun på baggrund af en lægefaglig vurdering, og det inviterer til et godt tværsektorielt samarbejde kommuner og region imellem.

De resterende 16 pladser etableres på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, så snart det er fysisk og planlægningsmæssigt muligt.

Adressen er Nordbanen 5, 7100 Vejle, og du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Peter Jezek (2053 5685) eller ledende overlæge Connie Thurøe Nielsen (5171 7423), hvis du har yderligere spørgsmål til arrangementet eller de særlige pladser.

Fakta om de særlige pladser:
Det blev 2. juni 2017 besluttet, at der i hele landet skal oprettes 150 særlige pladser, der skal rumme en mindre gruppe af særligt udsatte patienter, som flere gange har været i kontakt med psykiatrien pga. svære psykiske lidelser og samtidigt udadreagerende adfærd.

Ud af det samlede antal pladser er det blevet besluttet, at Region Syddanmark skal etablere 31 pladser i eksisterende bygninger.

Formålet med pladserne er at tilbyde en længerevarende behandlings- og rehabiliteringsindsats for at stabilisere patientens helbred og få nedbragt mængden af konflikter og voldsepisoder.

Da patienter i de særlige pladser oftest vil have en psykisk diagnose og et samtidig misbrug, vil der i afsnittene være misbrugsbehandling. Der vil også blive en række dagsaktiviteter som motion, kreative fag og mestring af hverdagen.

Det forventes, at et ophold på en særlig plads vil have en varighed på mellem tre og seks måneder, og der kan anvendes tvang, som psykiatriloven tillader – dog med undtagelse af tvangsindlæggelser.

Læs mere på Regionens hjemmeside her.