De Psyko-Fysiske Konsulenter

Employee Branding Day Peder Lykke Centret Amager 19. januar 2018

Konflikthåndtering og voldsforebyggelse.

Fredag den 19. januar 2018 var De Psyko-Fysiske Konsulenter med til at afholde den 10. Employee Branding Day for personalet ansat på Peder Lykke Centret på Amager.

Peder Lykke Centret er et af Københavns største plejecentre med både plejehjem, aktivitetscenter, daghøjskole, produktionskøkken og café. Centret ligger på Amager, og de har et tæt samarbejde med lokalområdet, som en del af Urbanplanen.

På Peder Lykke Centret er glæden ved livet i centrum i alt, hvad de gør. De er en aktiv del af lokalsamfundet, hvor de bygger broer mellem generationer og skaber nære relationer mellem mennesker.  Målet er at skabe et sted med trygge rammer og gode oplevelser i hverdagen og støtte op om netop dét, der giver livskvalitet for det enkelte menneske.

Med mere end 450 daglige brugere af Centret og mere end 200 medarbejdere er det en stor opgave. En opgave som kræver konstant opmærksomhed og hårdt arbejde for at kunne opnå at kunne tilbyde livskvalitet, rummelighed, mangfoldighed og omsorg.

De Psyko-Fysiske Konsulenter har igennem snart et år været tilknyttet centret som eksterne konsulenter. Målet og opgaven har b.la. været at skabe øget fokus på forebyggelse af vold og trusler, øge trivslen og sikre forankring af aftaler, strukturer og det lærte. Det har vi bl.a. gjort ved at afholde kurser for ledelsen og Medudvalget, og vi er i gang med at uddanne interne voldsforebyggere og konfliktambassadører. Dem der i dagligdagen kan medvirke til et øget fokus.

På denne årlige medarbejderdag med overskriften: ”Konflikthåndering og voldsforebyggelse”, deltog vi med 5 Psyko-Fysiske Konsulenter + 2 skuespillere. Vi havde efter aftale valgt 5 temaer:

  • Simulationstræning med fokus på samarbejde og strategier
  • Oplæg om konfliktens felt – at være i konflikt
  • Psyko-Fysisk træning af skånsomme frigørelsesteknikker og at passe på sig selv i   plejesituationen
  • Mødet med ”borgeren” med fokus på placering, sikkerhed og bevægelse
  • Oplæg om egen konfliktstil med gennemgang af egne konflikter.

Alle lektioner varede 45 min.

Vi havde aftalt, at det skulle været en aktiv dag, og udover at motivere de ca. 120 deltagere var målet det fælles sprog og fælles læring, at medarbejderne skulle lære hinanden at kende på tværs af afdelingerne, og at de også gerne ville have en sjov dag. John Harmsen, Arbejdsministeriet, lagde ud med et oplæg om ”Verdens bedste kollega”, og ind imellem vores lektioner var der pauser med indlagt fysisk træning.

Vi havde alle en helt fantastisk dag, med mange gode tilbagemeldinger og alt forløb som det skulle og helt som vi havde håbet og ønsket. Vi er sikre på at alle deltagerne har sovet godt den nat, mætte, trætte og tilfredse efter en lang og atypisk dag på jobbet.

En stor tak til Peder Lykke Centret fordi vi måtte være med til at gøre denne dag til noget helt særligt! I er fantastiske…

Læs mere om Peder Lykke Centret her