Bosted

Vi er et privat social-pædagogisk bosted for voksne med udviklingsforstyrrelser. Vores samlede personalegruppe deltog i et kursus i konflikthåndtering hos De Psyko- Fysiske Konsulenter. Vi modtog teoretisk undervisning bl.a. om lovgivningen på vores område omkring magtanvendelse samt gennemgik praktiske øvelser i skånsomme magtanvendelsesgreb og frigørelsesgreb. Alt tilrettelagt helt specifikt til vores målgruppe og specifikt til [...]

By |2018-09-30T21:35:40+02:00september 30th, 2018|Kommentarer lukket til Bosted

København d. 18. januar 2017 – Rusmiddelbehandling Nørre Voldgade 15

Evaluering af kursus – forebyggelse af vold og trusler Vi var så privilegerede, at have Henrik og Per fra De Psyko-Fysiske Konsulenter ude og hjælpe os med at se, hvordan vi fremadrettet kan forebygge vold og trusler her i enheden. Vi lavede bl.a. frigørelsesøvelser og brugte konkrete eksempler på tidligere episoder på enheden. Henrik og [...]

By |2018-09-30T21:35:40+02:00januar 21st, 2018|Kommentarer lukket til København d. 18. januar 2017 – Rusmiddelbehandling Nørre Voldgade 15

Psyko-fysisk træning hos KABS Hvidovre

Arbejdet med psyko-fysisk træning har givet anledning til at reflektere over afdelingens sikkerhedsarbejde, og vi blev bevidste om og  fik energi til dette arbejde. Vi fik også inspiration til hvordan arbejdet kan gribes an. På de 2 undervisningsdage fik underviserne hurtigt skabt et tillidsfuldt rum, hvori den ønskede læring kan foregå. Der er en god [...]

By |2018-09-30T21:35:40+02:00august 6th, 2017|Kommentarer lukket til Psyko-fysisk træning hos KABS Hvidovre

Bosted

Jeg har bestilt og deltaget i en kursusdag i "Magt og etik" v/Henrik Møller fra De Psyko-Fysiske Konsulenter. Henrik forstod nemt og hurtigt hvilke præcise ønsker vi havde til dagen, og udarbejdede et program der passede til os. Han var særdeles velforberedt, og formidlede jura på en let tilgængelig og inspirerende måde. Han formåede at [...]

By |2018-09-30T21:35:40+02:00juli 17th, 2017|Kommentarer lukket til Bosted

Psykiatri

Min oplevelse af konflikthåndteringskurset, var at det var professionelt tilrettelagt og med en fin fornemmelse af personalets behov og tempo. Der var plads til spørgsmål, men der blev også sat relevante grænser, så rammerne for kursusindhold og tid blev holdt. Du som instruktør udviste en professionel og meneskelighed i håndtering af opkørte/agressive patienter, en tilgang og adfærd, man [...]

By |2018-09-30T21:35:40+02:00maj 16th, 2017|Kommentarer lukket til Psykiatri

Psykiatri

Som afdelingssygeplejerske i et retspsykiatrisk afsnit for surrogatvaretægts-fængslede har jeg kendt Henrik Møller siden januar 2010, dels som deltager på kurser hvor Henrik har undervist, og dels som rekvirent af kurser til medarbejdere i 2 restpsykiatriske afsnit. Henrik Møller er nem og venlig at samarbejde med, og han har været god til at tilpasse kurserne [...]

By |2018-09-30T21:35:40+02:00maj 16th, 2017|Kommentarer lukket til Psykiatri

Plejesektor

Plejehjemmet Lundbyescentret i Aalborg har nu igennem det sidste år samarbejdet med Henrik Møller vedr. håndtering af magtanvendelse og konflikthåndtering hos en meget udadreagerende beboer. Mine medarbejdere har fået redskaber til at håndtere plejen hos denne beboer, så vi i dag ikke udøver magt, men samtidig også undgår vold fra beboeren. Jeg har som plejehjemsleder [...]

By |2018-09-30T21:35:40+02:00maj 16th, 2017|Kommentarer lukket til Plejesektor

Psykiatri

På Dr. Ingrids Hospital Psykiatrisk område, har vi flere gange benyttet Henrik Møller, til afholdelse af kurser i psyko-fysisk træning. Psykiatrisk afdeling har tidligere været præget af mange voldsepisoder og en anspændt atmosfære. Dette er ændret betydeligt efter hele personalet har gennemgået kurset, der er kommet en fælles forståelse, en højere grad af samarbejde i [...]

By |2018-09-30T21:35:40+02:00maj 16th, 2017|Kommentarer lukket til Psykiatri

Bosted

På Skovgården havde vi i en tid søgt nogle konsulenter, som kunne inspirere og undervise i magtanvendelser. Hvordan vi kunne forebygge og undgå magtanvendelser? Vi ville også gerne lære teknikker, så en eventuel magtanvendelse blev så skånsom og kort som mulig. På LOS` årsmøde mødte vi De Psyko-Fysiske Konsulenter, som havde et oplæg omkring deres [...]

By |2018-09-30T21:35:40+02:00maj 16th, 2017|Kommentarer lukket til Bosted

Specialskole (Handicap)

Jeg har stiftet bekendtskab med Henrik og hans kompetencer på en temadag i frigørelsesteknikker. Det har været et yderst brugbart kursus, hvor medarbejderne blev introduceret til forholdsvis simple øvelser, der hver især kan mindske risikofyldte situationer for medarbejdere og borgerne, og dermed forhåbentligt også mindske magtanvendelser, Henrik er som underviser yderst behagelig, og han er [...]

By |2018-09-30T21:35:40+02:00maj 16th, 2017|Kommentarer lukket til Specialskole (Handicap)
Go to Top