Deeskalering – fra teori til praksis

Så er vi hjemme igen efter 4 gode dage i Dublin. Konferencen vedr. forebyggelse af vold inden for psykiatrien, var igen spændende og med masser af interessante oplæg, resultater af forskning, mulighed for at netværke mm. Vi deltog sammen med ca. 500 andre fra 40 forskellige lande. 123 deltagere fra Danmark – flot fremmøde og dejligt som nation, at være så talrigt repræsenteret.

De Psyko-Fysiske Konsulenter afholdt en 2-timers workshop med temaet/overskriften: Deeskalering – fra teori til praksis. Et oplæg, hvor vi viste i praksis, hvordan vi arbejder med at skabe ro og tale en opkørt person til ro. Vi foreviste hvordan vi arbejder med rollerne, sikkerhed, strategier mm. En praksisnær metode som, med den rette træning, kan virke mange steder hvor vi møder den opkørte patient/borger, f.eks. i psykiatrien eller socialpsykiatrien.

Der var ca. 60 deltagere på workshoppen og efterfølgende fik vi masser af positiv respons og flere henvendelser fra ind- og udland. Alle ville vide mere om vores koncept og træningsmetode. Vi har tidligere undervist i udlandet i Den Psyko-Fysiske Metode og mon ikke vi også denne gang ender med at skulle ud over landets grænser.

Dejligt at vide at vi er godt med og langt fremme i lille Danmark.