PULJEMIDLER!

Sundhedsstyrelsen har oprettet en pulje til at sikre et praksisnært kompetenceløft hos medarbejdere, der arbejder med mennesker med demens i kommuner og regioner. Puljen skal på flere områder sikre, at medarbejderne får løftet deres kompetencer og viden for at sikre den bedst mulige behandling og pleje.

Hvordan kan vi hjælpe Jer?

De Psyko-Fysiske Konsulenter har i mere end 20 år undervist personale ansat inden for plejesektoren og specialområdet. Den Psyko-fysiske metode indeholder bla. teoretisk undervisning, der kan være med til at sikre forebyggelse af magtanvendelse og vold, nødvendig viden om samarbejde, risikovurdering, deeskalering, lovgivning , samt fysisk træning i skånsom nødværge og skånsom magtanvendelse, med dertil hørende simulationstræning for at sikre det mest optimale udbytte. Vi anbefaler altid et procesorienteret forløb for at sikre forankringen. I dette projekt skal udviklingen beskrives og afrapporteres til sundhedsstyrelsen. Målet og indholdet er bla. at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø, og mindske brugen af magtanvendelse for derved også at højne livskvaliteten for borgeren.

Vi tilbyder også supervision og udarbejdelse af særlige profiler (APG) ved den særligt krævende borger.

Det vi tilbyder kan fint indgå i et samlet projekt med flere samarbejdspartnere.

Projektet:

Puljemidlerne gives bla. til forebyggelse af vold og reduktion af magtanvendelse, som er en af vores spidskompetencer, men også til meget andet vigtigt, som der kan læses mere om på ved at følge linket nederst.

Midlerne fra puljen skulle søges senest den 19. juni 2017. Projektet skal være igangsat senest ved udgangen af 2017 og afsluttet senest med udgangen af 2019.

Vi har stor erfaring i at indgå i et nært samarbejde om opfyldelse af kravene i lignende projekter, og vi tilbyder derfor vores hjælp til at igangsætte og bidrage til gennemførelse af projektet.

Læs mere om projektet, vejledning mm på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: her.

Kontakt os gerne hvis du vil vide mere. Ring til Henrik Møller på tlf. 2856 6430