Første hold Konfliktambassadører og Voldsforebyggere fra Peder Lykke Centret.

Ny uddannelse som Konfliktambassadør og Voldsforebygger.

Det er med glæde, at De Psyko-Fysiske Konsulenter nu kan tilbyde en ny uddannelse som en del af den Psyko-Fysiske Metode.

Vores mange års erfaring med at uddanne personale viser, at konfliktforebyggelse kan være en udfordring i hverdagen. Konflikter er og bliver et vilkår på de fleste arbejdspladser og kan fylde meget, alt efter hvor man arbejder. Intensionerne er der og der bliver brugt mange ressourcer på grunduddannelser og på at efteruddanne personalet. Vi kan se, at arbejdsmiljøteams og ledelserne ligeledes bruger mange timer på at udarbejde retningslinjer og instrukser, som desværre ofte ikke bliver fulgt. Vil arbejdspladsen gøre en forskel, kræver det nye tiltag.

De Psyko-Fysiske Konsulenter kan nu tilbyde en uddannelse som ”Konfliktambassadør” og voldsforebygger, som kan være med til af afhjælpe denne udfordring.

En ”Konfliktambassadør” er en særligt udvalgt medarbejder – arbejdspladsens diplomat og voldsforebygger, som i dagligdagen, ved siden af sine normale jobfunktioner, arbejder målrettet med konfliktforebyggelse.

Målet er ved handling og ved at hjælpe sine kolleger at medvirke til, at forebygge konflikter, mindske sygefravær og derved sikre et bedre arbejdsmiljø.

I denne uge startede de første deltagere på uddannelsen. Det første uddannelsesforløb er et arbejdspladskursus. Det er særligt udvalgt personale fra et af Københavns Kommunes største plejecentre, Peder Lykke Centret. De har både plejehjem, aktivitetscenter, daghøjskole, produktionskøkken og cafe. Centret ligger på Amager, hvor de har et tæt samarbejde med lokalområdet, som en del af Urbanplanen. Mere end 400 borgere gæster dagligt centeret, som har mere end 120 ansatte.

Peder Lykke Centret blev i sommeren 2013 udvalgt af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som det første mangfoldighedsplejehjem i Københavns Kommune.

Hvad er et mangfoldighedsplejehjem?

Et mangfoldighedsplejehjem er et sted, hvor mennesker med forskellige nationaliteter bor mellem hinanden på tværs af etnicitet, religion og sprog. Et mangfoldighedsplejehjem henvender sig derfor til alle – både etniske danskere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

På Peder Lykke Centret forstår de mangfoldighed i bred forstand og i tråd med rummelighed. Der er rum til, at beboerne er forskellige og har forskellige måder at leve på. Mangfoldighed på Peder Lykke Centret handler ikke kun om nationalitet. Der er også mangfoldighed, når det gælder kultur, køn, religion, handicap, seksualitet, traditioner og livshistorier. Læs mere her

Vi har tidligere afholdt en workshop med ledelsen og MED udvalget og vi ved, at der bliver gjort en kæmpe indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø på trods af mange svære borgere. Der opleves naturligvis konflikter i dagligdagen og ledelsen har sat sig nogle markante mål for at få et endnu bedre arbejdsmiljø. Målet skal nås inden 2019 og det kommer til at ske ved at sætte særligt fokus på volds- og konfliktforebyggelse i dagligdagen.

Modul 1 og de 2 første dage er netop afsluttet med dejlige og positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Vi glæder os til de næste moduler i starten af det nye år, hvor vi skal arbejde videre med kompetencerne og evaluere på de praktiske erfaringer, de hver især har erhvervet.

Vi glæder os til at følge deltagerne og opleve de resultater, de opnår.

Er du eller din arbejdsplads interesseret i at vide mere så læs om uddannelsen her: https://www.konflikthaandtering.dk/kurser/konfliktambassadoer/ hvor du også kan downloade vores folder.